ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΛΑΕΚ 0,45

31/03/2014 // 0 Comments

Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45 έτους 2014 Στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45  δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΛΑΕΚ 1-25

27/03/2014 // 0 Comments

ΛΑΕΚ 1-25:  Αξιοποιούμε σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών το ποσό του ΛΑΕΚ που καταβάλλεται από [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]