ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

SECURITY

02/08/2016 // 0 Comments

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security) Με βάση την κείμενη νομοθεσία κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πληροφορική

06/12/2015 // 0 Comments

Από 11/1/2016 και κάθε μήνα θα διεξάγονται εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού πληροφορικής από Πιστοποιημένους Φορείς [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]