Δεκεμβρίου 2015

Πληροφορική

06/12/2015 // 0 Comments

Από 11/1/2016 και κάθε μήνα θα διεξάγονται εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού πληροφορικής από Πιστοποιημένους Φορείς [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]