Αυγούστου 2016

SECURITY

02/08/2016 // 0 Comments

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security) Με βάση την κείμενη νομοθεσία κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]