Πιστοποίηση αγροτών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

agrotes3

agotes1

Σύμφωνα με τον Ν.4036/2012 (Α” 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Για να αποκτήσουν αυτό το πιστοποιητικό, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες χρήστες και διακινητές φυτοφαρμάκων θα πρέπει δώσουν εξετάσεις στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα συγκροτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε πενήντα ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις.

agrotes2Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΔΙΑΓΟΡΑΣ προσφέρει σεμινάρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης και λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την χορήγηση του πιστοποιητικού.

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την διαδικασία των εξετάσεων και η προετοιμασία τους στην εξετεστέα ύλη.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 12 ώρες, μοιρασμένες είτε σε δύο ημέρες   (6 ώρες ανά ημέρα), είτε σε 3 ημέρες (4 ώρες ανά ημέρα).

Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας στα Τμήματα του Μαΐου.

Επικοινωνήστε τώρα  με το Κ.Δ.Β.Μ2 Διαγόρας  στο 2231044967 και στο 2231044957 ή επισκεφτείτε μας στην οδό  Κύπρου 57 στη Λαμία για να ενταχθείτε άμεσα σε τμήμα , αλλά και για να ενημερωθείτε για ολόκληρη τη διαδικασία.

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  διαμορφώνεται  στα 25 ευρώ.