Πληροφορική

Από 11/1/2016 και κάθε μήνα θα διεξάγονται εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού

πληροφορικής από Πιστοποιημένους Φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής

ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλέπε σχετική λίστα πιστοποιημένων φορέων εδώ),

στην πιστοποιημένη δομή του ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  στη Λαμία (Κύπρου 57).

Το πιστοποιητικό κρίνεται απαραίτητο για μοριοδότηση στις νέες προκηρύξεις

των υπουργείων που ανακοινώνονται από το ΑΣΕΠ . Υπάρχει η δυνατότητα

 εφόσον το  επιθυμείτε, της παρακολούθησης ολιγόωρων μαθημάτων βασιζόμενων

στην εξοικείωση με την πλατφόρμα εξέτασης και βελτίωσης  των δυνατοτήτων σας

στις εφαρμογές του Office.

Όλα αυτά πάντα με την εμπειρία των ανθρώπων μας που θα σας οδηγήσουν με

σιγουριά στην Επιτυχία.

global-cert

 

Δεν τελειώσαμε όμως εδώ συνεχίζουμε για να καλύψουμε και τις ανάγκες των μικρών

παιδιών με πακέτα προγραμμάτων που περιλαμβάνουν εκμάθηση βασικών λειτουργιών

των εφαρμογών του Office  και δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού.

o-FIVE-KIDS-facebook