ΤΕΣΤ

Oνομα (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Ονομα πατρός (απαραίτητο)

Ονομα μητρός (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Κινητό τηλέφωνο (απαραίτητο)

Σταθερό τηλέφωνο (απαραίτητο)

Διεύθυνση (απαραίτητο)

Αριθμός (απαραίτητο)

Ταχυδρομικός κώδικας (απαραίτητο)

Πόλη (απαραίτητο)

Λογαριασμός ΙΒΑΝ (απαραίτητο)

Τράπεζα (απαραίτητο)

Αντικείμενα Κατάρτισης (απαραίτητο)

Ειδικότητα (απαραίτητο)

Επισύναψη Εξουσιοδότησης

Επισύναψη Αστυνομικής Ταυτότητας

Επισύναψη K.A.Δ

Επισύναψη IBAN


Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη.


Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον «Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συγκεκριμμένου προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.


Δηλώνω Υπεύθυνα ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή

Παρακαλώ δώστε τον κωδικό στην παρακάτω εικόνα και πατήστε Αποστολή

captcha