Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣυΕΠ)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαγόρας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣυΕΠ) προς ανέργους, εργαζόμενους και ειδικές κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Ο φορέας μας διαθέτει πλούσια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους με σπουδές εξειδίκευσης και πολύχρονη εμπειρία στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

 Οι κύριες υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχουμε είναι:

 • Υποστήριξη Αυτογνωσίας – Διερεύνηση  των προσωπικών χαρακτηριστικών (δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών, κινήτρων κλπ)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων (αναζήτηση πληροφόρησης, επίλυση προβλημάτων κ.λπ.)
 • Λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων – Επιλογή πεδίων κατάρτισης / επανακατάρτισης
 • Δημιουργία προσωπικού σχεδίου δράσης – αποσαφήνιση αναγκαίων βημάτων ή πιθανών εμποδίων – Υλοποίηση Ατομικού σχεδίου δράσης
 • Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
 • Εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας
 • Υποστήριξη στη σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων (ατομικού φακέλου /portfolio, βιογραφικού σημειώματος κλπ)
 • Ομαλή μετάβαση από ένα εργασιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον σε άλλο
 • Πληροφόρηση για θέσεις εργασίας
 • Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαγόρας μέσα από την πολυετή δραστηριοποίηση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων και εργαζομένων έχει αναπτύξει εξειδικευμένη μεθοδολογία για την συμβουλευτική υποστήριξη και την ενίσχυση / προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Οι Τεχνικές που χρησιμοποιεί ο φορέας μας κατά την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ είναι κατά περίπτωση:

 • Ατομική συμβουλευτική συνέντευξη
 • Σεμινάρια ομαδικής συμβουλευτικής

Στόχος μας παραμένει η  ποιοτική και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & coaching προκειμένου ο ωφελούμενος να ενισχυθεί για να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, να αξιολογεί και να αναβαθμίζει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του σε σύνδεση με τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

 Δράσεις Δημοσιότητας – Συνέδρια – Ημερίδες

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει ο φορέας μας, τόσο στο πλαίσιο έργων συμβουλευτικής υποστήριξης όσο και άλλων συναφών έργων:

1. ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

2. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ FACEBOOK