Voucher 30-49

30-49

«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην
Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)

και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους
τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 1.  μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 2. υγείας – πρόνοιας,
 3. τουρισμού και επισιτισμού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων, σε προσδιορισμένες
επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες. Περιλαμβάνει i) το θεωρητικό μέρος
της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων συνολικής διάρκειας 200 ωρών και ii)
την πρακτική άσκηση –on the job training των ωφελουμένων σε συναφείς θέσεις, συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται
σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο
ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για
εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι
οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και
Κατάρτισης.
II. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.
III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων
αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2.  Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση Ανεργίας – Αποδεικτικό Ανανέωσης Κάρτας Ανεργίας (από το site ΟΑΕΔ)
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 5. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
 6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτόςεκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης   ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλοσυγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.
 8. Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και ο Α.Μ.ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
 9. Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει)
 10. Βεβαίωση συμμετοχής στην κοινωφελή εργασία (εφόσον υπάρχει)

Όταν συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής, μπορείτε να σκανάρετε ή να βγάλετε φωτογραφία τα παραπάνω δικαιολογητικά και να μας τα στείλετε στο email: diaglam4@gmail.com.

 

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας υποβάλλοντας τώρα την αίτησή σας μέσα απο την ακόλουθη φόρμα αίτησης.

 

Εμεις άμεσα θα διευθετήσουμε την Αίτηση σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.