ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER 30-49

Ανακοινώθηκε το προσωρινό μητρώο ωφελούμενων για το πρόγραμμα Voucher 30-49 

Εάν είσαι επιτυχών/ούσα επέλεξε το ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  για την κατάρτιση σου.

 

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα με τίτλο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης ή/και επiκαιροποίησης/αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών

 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.

 

Το ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ θα υλοποιήσει τμήματα στη Λαμία.

Παρακάτω αναφέρονται τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

1. Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

2. Εργασίες μόνωσης

3. Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

4. Στέλεχος κοινωνικής φροντίδας

5. Επαγγελματίας καθαριστής

6. Λινοθηκάριος

7. Οροφοκόμος

8. Σερβιτόρος

9. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

10. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

11. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΜΙΛΑΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤRAVEL PLUS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑ
ΒΑΥ HOLIDAY HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ
DE FACTO CAFÉ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑ
ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΙΤΣΑ
EDELWEISS HOTEL LIVANATES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥ ΒΑΓΙΟΥ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΜΙΑ
POLATSIDIS CARE EE ΜΟΝ. ΦΡΟΝΤ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΝΕΧΤ SHOP- ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΥΦΑΔΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΑΤΗ
C” EST LA VIE ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑ
ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΙΑ
LIBERTY ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΛAMIA
SCALA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΖΕΠΠΟΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΟΓΚΗΠΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΟΥΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΜΙΑ
CARPE DIEM ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑ
VENTO CAFÉ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατήριο

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

4. Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

i) Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

ii) Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

 

Μετά το τέλος της κατάρτισης θα ακολουθήσει και Πιστοποίηση των γνώσεων και Δεξιοτήτων που απόκτησαν οι ωφελούμενοι.

Για λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα συμπληρώστε την  φόρμα που θα βρείτε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2231044967 και 2231044957.