ΛΑΕΚ 1-25

ΛΑΕΚ 1-25:

 Αξιοποιούμε σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών το ποσό του ΛΑΕΚ που καταβάλλεται από μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων), παρέχοντας επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 απευθύνονται σε:

  • εργαζόμενους των επιχειρήσεων-μελών των Συλλόγων
  • εργαζόμενους των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • εργαζόμενους των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • εργαζόμενους το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

ΛΑΕΚ 0,45%:

   Αξιοποιούμε το ποσό του ΛΑΕΚ που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, ανταποκρινόμενοι στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.