ΛΑΕΚ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αξιοποιούμε σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών το ποσό του ΛΑΕΚ που καταβάλλεται από μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων), παρέχοντας επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 απευθύνονται σε εργαζόμενους

Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε εδώ

Για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 απαιτείται η προσκόμιση  δικαιολογητικών όπως αστυνομική ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση …

Για τη πλήρη λίστα δικαιολογητικών πάτησε εδώ