ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤ

Για την άμεση ενταξή σας σε Τμήμα Κατάρτισης υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων Επιπέδου 1 απαιτούνται απο εσάς τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2   ΑΦΜ/ΔΟΥ

3  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

4  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΑΦΜ-ΔΟΥ/ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Για  να γνωστοποιήσετε σε εμάς  την προθεσή σας για συμμετοχή στα προγράμματα ΕΦΕΤ πατείστε εδώ.