ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς απο το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί προγράμματα πιστοποίησης  σε διάφορους τομείς.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθουν τα προγράμματα που θα οδηγούν σε πιστοποίηση.