ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ (18-29 ΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
 

TO KEK ΔΙΑΓΟΡΑΣ θα υλοποιήσει προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό την ένταξη νέων σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και αναζητά επιχειρήσεις για συνεργασία.

Οι ωφελούμενοι θα είναι νέοι άνεργοι μέχρι 29 ετών πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα εκπαιδευτούν 80 ώρες στο ΚΕΚ και στη συνέχεια θα κάνουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 5 μήνες (5 ώρες x 100 μέρες) και η επιχείρηση δεν έχει καμία επιβάρυνση (επιδοτούνται 100% και έχουν και ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το πρόγραμμα.)

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εφόσον η Επιχείρηση προσλάβει κάποιους από τους ασκούμενους, δικαιούται επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών για διάστημα από 6 μήνες έως 1 έτος.

Μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί η επιχείρηση να προσλάβει είναι συνάρτηση του προσωπικού της.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
0-4 1 άνεργοι
Από 4 και άνω Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

Δηλώστε τώρα συμμετοχή και διεκδικήστε δωρεάν θέση εργασίας στην επιχείρηση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση καλέστε στο

22410 67078 – ΡΟΔΟΣ
22310 44957 – ΛΑΜΙΑ

email: kek12@otenet.gr

www.kekdiagoras.gr