ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Δεν διακόπτεται η κάρτα ανεργίας με τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

1. ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ: ΝΟΜΟΣ 4144/2013 ΑΡΘΡΟ 30

Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ έρχονται με το άρθρο 30 του νέου νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-4-2013), όπου προβλέφθηκαν τα εξής:

2. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

images59RZ3SHF3. Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι’ αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Με βάσει τα παραπάνω, δεν ακυρώνεται η κάρτα με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, απλώς δεν προστίθενται οι μήνες της κατάρτισης στο συνολικό διάστημα της ανεργίας.

Δηλαδή, αν μπείτε στο πρόγραμμα έχοντας π.χ. 6 μήνες ανεργίας, θα παραμείνουν 6 μήνες όσο διαρκεί το πρόγραμμα και θα συνεχιστεί η προσθήκη μηνών ανεργίας αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος.

Σχετικά με τους επιδοτούμενους άνεργους επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 4 του νόμου 2434/1996, που αφορά τον μη συμψηφισμό του χρόνου της επιδότησης με τον χρόνο παρακολούθησης προγραμμάτων, εφόσον το ημερήσιο εκπαιδευτικό επίδομα δεν υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας.

Αυτή όμως η διάταξη έχει σημασία και συμφέρει τους επιδοτούμενους άνεργος, μόνο σε προγράμματα με μικρό εκπαιδευτικό επίδομα, όπως η τηλεκατάρτιση 100 ωρών, οι βασικές δεξιότητες ΤΠΕ 100 ωρών, που έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 €/ώρα και όχι για την «επιταγή εισόδου».

3.

Ανανέωση της κάρτας ανεργίας μέσω διαδικτύου Ανανέωση της κάρτας ανεργίας μέσω διαδικτύου

Μέσω διαδικτύου γίνεται πλέον η ανανέωση της κάρτας ανεργίας μετά από την ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας που αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Έτσι όσοι είστε εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μπορείτε πλέον να ανανεώνετε την κάρτα ανεργίας σας από το σπίτι σας και τον υπολογιστή σας!

Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό θα πρέπει αρχικά να επισκεφθείτε το υποκατάστημα ΟΑΕΔ στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι και να απευθυνθείτε σε έναν υπάλληλο για να σας εκδώσει τον κλειδάριθμο της κάρτας σας. Ο κλειδάριθμος αυτός είναι διαφορετικός από αυτόν της εφορίας! Στο έγγραφο που θα σας δοθεί θα υπάρχει ο κλειδάριθμος της κάρτας σας που είναι ένας 20ψήφιος αριθμός, όνομα και κωδικός χρήστη, στοιχεία που θα πρέπει να ΕΙΣΆΓΕΤΕ ηλεκτρονικά για να κάνετε αρχικά την εγγραφή σας και μετέπειτα την ανανέωση της κάρτας ή όποια άλλη ενέργεια επιθυμείτε.

Τέλος λοιπόν στην αναμονή, στις ουρές και στην ταλαιπωρία!